Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangifte in de vennootschapsbelasting/belasting niet-inwoners vennootschappen: aanpassing van het formulier 275 U (investeringsaftrek)

Datum:

Het regime van de investeringsaftrek (IA) werd gewijzigd door de wet van 15 juli 2020 (‘Corona III’):

  • Het tarief wordt verhoogd tot 25 % voor nieuwe vaste activa, die rechtstreeks verband houden met de economische activiteit, en die tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 werkelijk werden verkregen of tot stand gebracht.
  • De overdracht van niet afgetrokken investeringsaftrek die beperkt is tot het enige belastbare tijdperk dat volgt op het tijdperk waarin de betrokken vaste activa worden verkregen of tot stand gebracht (art. 201, §1, lid 5, WIB 92), wordt uitgebreid naar de twee volgende belastbare tijdperken voor de vaste activa die in 2019 werden verkregen of tot stand gebracht.

Het  formulier 275 U (PDF, 257.72 KB) werd aangepast.

Het tabblad 275 U in Biztax is bijgewerkt op 6 augustus.

Hebt u al een aangifte ingediend met een formulier 275 U?

Kijk uw situatie dan op dit punt na en doe indien nodig en nog voor de limietdatum voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelastingen, het volgende:

  • wijzig de aangifte in de vennootschapsbelastingen en de 275 U (incl. eventuele overdrachten) in Biztax via een correctieaangifte,
  • als dit binnen Biztax technisch niet meer mogelijk zou zijn, contacteer uw dienst Beheer en bezorg hen formeel de gewijzigde gegevens.

Wanneer u een softwarepakket gebruikt om de aangiften in Biztax in te dienen, moet dit mogelijk worden aangepast aan deze nieuwe wetgeving.
Contacteer uw softwareleverancier of volg zijn updates op om te weten of en wanneer uw pakket werd aangepast. Zo kunt u de aangifte nog indienen/wijzigen, conform deze aanpassing en binnen de normale indieningstermijnen.