Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aankondiging van controleacties ter verhoging van de spontane naleving van de fiscale verplichtingen

Datum:

Net als de voorbije jaren willen wij op een transparante manier over verschillende controleacties communiceren die gepland of gaande zijn. Wij willen u er inderdaad toe aanzetten om uw fiscale verplichtingen correct na te komen.

Zo hebt u een beter idee van de kans dat u een fiscale controle zult krijgen of een vraag om inlichtingen van ons zult ontvangen.

U bent een particulier

U wordt mogelijk gecontroleerd of wij zullen u vragen om ons bijkomende inlichtingen of documenten te bezorgen als:

  • u als loontrekkende werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken;
  • u de inkomsten die u in een ander land heeft verworven, niet heeft aangegeven;
  • u de belastbare meerwaarden die u naar aanleiding van een overdracht onder bezwarende titel van gebouwen of gronden heeft verwezenlijkt, niet heeft aangegeven;
  • u uw belastingaangifte niet heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. U zult dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. Wij zullen bijzondere aandacht besteden aan uw situatie als u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.

 

U vertegenwoordigt een onderneming

Uw onderneming wordt mogelijk gecontroleerd als:

  • zij één of meerdere (gedeeltelijke) vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing inroept waarvan de toekenningsvoorwaarden moeten worden nagekeken;
  • er een vermoeden is dat er ten onrechte een btw-tegoed is ontstaan of werd verrekend;
  • zij verlaagde roerende voorheffing op door haar betaalde of toegekende dividenden heeft betaald;
  • zij in haar hoedanigheid van grote onderneming in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen de belastbare meerwaarden op aandelen of deelbewijzen die zij heeft verwezenlijkt, niet heeft aangegeven.
  • zij geen belastingaangifte heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. Uw onderneming zal dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. Wij zullen bijzondere aandacht besteden aan de situatie van uw onderneming als zij regelmatig nalaat de aangifte in te dienen.

Wij selecteren de particulieren en de ondernemingen op basis van fiscale risico-indicatoren. Voor de particulieren kan de geautomatiseerde behandeling van de aangifte leiden tot een selectie voor het nazicht van eventuele onregelmatigheden.

Naast deze specifieke aandachtspunten voeren wij uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de particulieren en de ondernemingen.