Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aanpassing register pomphouder

Datum:

De circulaire 2022/C/29 betreffende energieproducten en elektriciteit heeft het voorwerp uitgemaakt van een periodieke update. De meest recente versie van deze circulaire werd op 15/02/2023 gepubliceerd op MyMinfin, en is te raadplegen via:

MyMinfin / Fisconetplus kennisdatabase / Fiscaliteit / Accijnzen / Administratieve richtlijnen / Energieproducten en elektriciteit / Circulaire 2023/C/19 betreffende energieproducten en elektriciteit

Hierbij werd o.m. bijlage XII – ‘Register pomphouder’ grondig gewijzigd en aangevuld met een aantal nieuwe richtlijnen.

Wat deze nieuwe richtlijnen betreft, wordt evenwel voorzien in een overgangsperiode. Zo moeten de betrokken pomphouders hun register pomphouder in overeenstemming brengen met deze richtlijnen binnen de volgende termijnen:

  • voor papieren registers: uiterlijk binnen 1 maand na de publicatie van de nieuwe richtlijnen;
  • voor geautomatiseerde registers: uiterlijk binnen 6 maanden na de publicatie van de nieuwe richtlijnen, indien er IT-aanpassingen noodzakelijk zijn.