Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aanpassingen aan de wetgeving over financiële beperkende maatregelen

Datum:

Op 21 mei 2019 werd de wet van 2 mei 2019​ houdende diverse financiële bepalingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet brengt onder meer volgende wijzigingen aan op vlak van financiële beperkende maatregelen:

  • De door de VN Veiligheidsraad opgelegde bevriezingsmaatregelen moeten onmiddellijk in België worden uitgevoerd, zonder dat deze maatregelen nog door een ministerieel besluit moeten worden bekrachtigd.​
  • Er wordt uitvoering gegeven aan de Europese Verordening 2271/96 dat het zogenaamde ‘Blocking Statute’ activeert om het Europese bedrijfsleven bescherming te bieden tegen o.a. de extraterritoriale gevolgen van de nieuwe maatregelen die de VS heeft genomen tegen Iran.
  • Er wordt verduidelijkt dat de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën bevoegd is om inbreuken tegen de financiële beperkende maatregelen op te sporen en vast te stellen.​

Meer informatie vindt u in de  uitgebreide toelichting over de aanpassingen (PDF, 311.3 KB).

Hoogachtend,
Cel Compliance ​

​Dienst Controle Financiële Instrumenten en Instellingen