Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aanvraag tot vrijstelling voor toekomstige verliezen ('carry-back')

Datum:

Tijdelijke vrijstelling

Voor het aanslagjaar 2019 of 2020 dat verband houdt met een boekjaar dat afgesloten werd in de periode van 13 maart 2019 tot 31 juli 2020, kan een vennootschap aanspraak maken op een tijdelijke vrijstelling van het geheel of een deel van het resultaat van het belastbaar tijdperk. Dat is mogelijk in het geval van eventuele verliezen die worden geleden in de loop van het volgende belastbaar tijdperk dat verbonden is met, naargelang het geval, het aanslagjaar 2020 of 2021.

U vindt de gedetailleerde informatie over die tijdelijke vrijstelling terug in de Circulaire 2020/C/122 over de vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

U kunt de vrijstelling niet aanvragen als uw vennootschap:

 • is overgegaan tot een vermindering of een verdeling van het eigen vermogen (titel 3.1 van de circulaire)
 • een bijzonder fiscaal stelsel geniet (titel 3.2 van de circulaire)
 • in moeilijkheden verkeert (titel 3.3 van de circulaire)
 • banden heeft met belastingparadijzen (titel 3.4 van de circulaire).

Aanvraag via een opgave 275 COV

 • U hebt uw aangifte in de VenB of de BNI-ven nog niet ingediend?
  Dien uw aangifte in via Biztax en vul de opgave 275 COV in (zie nummer 36 van de circulaire).
   
 • Hebt u uw aangifte al ingediend en is de indieningstermijn nog niet verstreken?
  Wijzig uw aangifte zelf via Biztax en vul de opgave 275 COV in.
  Als dat niet mogelijk is, bezorgt u de opgave 275 COV ten laatste op 30 november 2020 aan de bevoegde dienst.
  U vindt de gegevens van die dienst terug in de rubriek 'Nuttige informatie' van Biztax (zie nummer 39 van de circulaire).
   
 • Hebt u uw aangifte al ingediend en is de indieningstermijn verstreken?
  Bezorg de opgave 275 COV ten laatste op 30 november 2020 aan de bevoegde dienst.
  U vindt de gegevens van die dienst terug in de rubriek 'Nuttige informatie' van Biztax (zie nummers 37 en 38 van de circulaire).