Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aanvraag tot vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen (‘carry-back’)

Datum:

Aanvraag tot vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen (‘carry-back’)

In het geval van verliezen in 2020 ten gevolge van de coronacrisis kunnen winsten of baten uit 2019 vrijgesteld worden ten belope van het bedrag van die verliezen.

U kunt de vrijstelling niet aanvragen als:

  • uw onderneming op 18 maart 2020 als een onderneming in moeilijkheden wordt beschouwd
  • u voor het aanslagjaar 2021 gebruik zult maken van forfaitaire grondslagen van aanslag (bijvoorbeeld als landbouwer, kapper, caféhouder enz.).

Om vrijstelling van de personenbelasting aan te vragen

  • U hebt uw aangifte nog niet ingediend? Uw mandataris kan de aanvraag rechtstreeks in uw aangifte in MyMinfin (Tax-on-web) doen, tot 22 oktober 2020.
  • Hebt u uw aangifte al ingediend? Vul  het formulier 276 COV (PDF, 151.06 KB) in, onderteken het en stuur het ten laatste op 15 september 2020 naar uw bevoegde centrum.

Om vrijstelling van de belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) aan te vragen

  • Gebruikt u MyMinfin (Tax-on-web)? Vanaf midden september zult u de aanvraag rechtstreeks in uw aangifte kunnen doen, tot 3 december 2020.
  • Doet u beroep op een mandataris? Vanaf midden september zal hij de aanvraag tegelijk met uw aangifte in MyMinfin (Tax-on-web) kunnen doen, tot 3 december 2020.
  • Dient u een papieren aangifte in (die worden eind september verstuurd)? Vul  het formulier 276 COV (PDF, 151.06 KB) in, onderteken het en stuur het naar uw bevoegde centrum, samen met uw aangifte (ten laatste in te dienen op 5 november 2020).

Referenties