Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Nieuw rekeningnummer voor aanvragen hypothecaire formaliteiten en opzoekingen

Datum:

U vraagt hypothecaire formaliteiten en opzoekingen aan bij de FOD Financiën. Op dit moment betaalt u die aanvragen op het rekeningnummer van het bevoegde kantoor Rechtszekerheid. Vanaf 6 november 2023 betaalt u alle aanvragen van hypothecaire formaliteiten en hypothecaire opzoekingen op een uniek nationaal rekeningnummer.

Provisieklant of niet-provisieklant

Onze grootste partners zijn verplicht om zich aan te sluiten als provisieklant. De verplichte provisieklanten op dit moment zijn:

Als provisieklant opent u een unieke provisierekening. Die provisierekening kunnen we aanspreken voor alle betalingen van hypothecaire formaliteiten en opzoekingen. U moet dus niet meer aan elk kantoor Rechtszekerheid afzonderlijk betalen voor elke formaliteit of opzoeking.

Andere partners (banken, advocaten, administratieve instanties …) hebben de keuze om provisieklant of niet-provisieklant te zijn. Als niet-provisieklant ontvangt u zoals voorheen per gevraagde hypothecaire opzoeking of formaliteit een specifiek betalingsbericht.

Het principe van de voorafgaande betaling blijft behouden. Onze kantoren kunnen met andere woorden uw aanvraag pas behandelen nadat de betaling zichtbaar is voor onze diensten.

Meer informatie

Alle informatie over de nieuwe werkwijze is beschikbaar op onze website.

Experten en partners

Overheidsinstanties