Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Nieuw rekeningnummer voor aanvragen hypothecaire formaliteiten en opzoekingen

Datum:

U vraagt hypothecaire formaliteiten en opzoekingen aan bij de FOD Financiën. Op dit moment betaalt u die aanvragen op het rekeningnummer van het bevoegde kantoor Rechtszekerheid. Vanaf 6 november 2023 betaalt u alle aanvragen van hypothecaire formaliteiten en hypothecaire opzoekingen op een uniek nationaal rekeningnummer (BE28 6792 0022 9420).

Opgelet:

  • Gebruik voor de betaling steeds de betaalgegevens die op het betalingsbericht staan.
  • Het principe van de voorafgaande betaling blijft behouden. Onze kantoren kunnen met andere woorden uw aanvraag pas behandelen nadat de betaling zichtbaar is voor onze diensten.

Meer informatie

Alle informatie over de nieuwe werkwijze is beschikbaar op onze website.