Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Akkoord in onderling overleg tussen de autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6/5/2020 met betrekking tt de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID19-pandemie

Datum:
  1. Inleiding

Op 6 mei 2020 sloten Duitsland en België een akkoord in onderling overleg overeenkomstig artikel 25, paragraaf 3 van de op 11 april 1967 ondertekende Overeenkomst tussen de Bondsrepubliek Duitsland  en het Koninkrijk België tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, zoals gewijzigd door het Protocol ondertekend op 5 november 2002, (het “Akkoord”).

  1. Verlenging

Het Akkoord bepaalt dat het verlengd kan worden vanaf 31 mei 2020 tot het einde van de volgende kalendermaand door een schriftelijke overeenkomst tussen de twee bevoegde autoriteiten ten minste één week voor de aanvang van de betreffende volgende kalendermaand. In deze context komen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België overeen de toepassing van het Akkoord te verlengen tot 30 juni 2020.

  1. Publicatie

Dit akkoord zal worden gepubliceerd in het Duitse “Bundessteuerblatt” en in het Belgisch Staatsblad.

Overeengekomen door de ondergetekende bevoegde autoriteiten op 20 mei 2020:

Voor de bevoegde autoriteit van België

P. De Vos

Adviseur-generaal Federale Overheidsdienst Financiën, België

Voor de bevoegde autoriteit van Duitsland

S. Bruns

Afdelingshoofd Federaal Ministerie van Financiën, Duitsland


 Tekst van het akkoord (DOCX, 23.75 KB)