Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Akkoord over de uitwisseling van inlichtingen tussen België en Antigua en Barbuda in werking getreden op 9 november 2017

Datum:

Op 7 december 2009 ondertekenden België en Antigua en Barbuda een akkoord over de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden.

Het akkoord trad in werking op 9 november 2017 en is van toepassing op:

  • strafrechtelijke belastingaangelegenheden vanaf 9.11.2017
  • alle andere aangelegenheden, op belastbare tijdperken die aanvangen op of na of belastingvorderingen die ontstaan op of na 9.11.2017 

De tekst van het akkoord kunt u hier(externe link) raadplegen.