Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Algemene nota no-deal BREXIT

Datum:

De Brexit heeft tot gevolg dat ook het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk (VK) onderworpen zal worden aan de bepalingen van het douanewetboek van de Unie (DWU) en aan de bijhorende douaneformaliteiten.

Deze nota is het resultaat van overleg tussen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) en privé partners in het kader van het Nationaal Forum - subwerkgroep Brexit. De werkgroep heeft als doel zowel de AAD&A, de havens als de ondernemingen voor te bereiden op de Brexit zodanig dat de bestaande goederenstromen zo weinig mogelijk worden verstoord en de dienstverlening van de AAD&A op peil blijft.

Algemene nota no-deal BREXIT