Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Alle personen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen zullen dat per post ontvangen.

Datum:

De activering van de eBox heeft tot gevolg dat bepaalde officiële documenten niet langer per post worden ontvangen. Dat is onder meer het geval voor het voorstel van vereenvoudigde aangifte.

In 2021 hebben heel wat mensen hun eBox geactiveerd om informatie en documenten te ontvangen over de gezondheidssituatie. Die personen zijn zich er niet van bewust dat de documenten van de FOD Financiën ook in de eBox terechtkomen.

Bovendien geven sommige gebruikers van de eBox hun e-mailadres niet op, en ontvangen ze dus geen melding bij de ontvangst van een nieuw document.

Daarom zullen we dit jaar alle voorstellen van vereenvoudigde aangifte per post verzenden. Heel wat belastingplichtigen zouden anders tevergeefs op hun papieren voorstel van vereenvoudigde aangifte wachten.

We willen er zo voor zorgen dat iedere betrokkene zijn voorstel van vereenvoudigde aangifte zal ontvangen om het te kunnen controleren en zo nodig te wijzigen.

Voor belastingplichtigen die hun papieren voorstel van vereenvoudigde aangifte na 1 juni ontvangen, bedraagt de antwoordtermijn via het papieren formulier automatisch één maand vanaf de datum van ontvangst (in plaats van 30 juni 2022).

U hebt uw voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen per post, terwijl u MyMinfin (Tax-on-web) gebruikt? Voor u verandert er niets, ook al hebt u uw voorstel al gewijzigd via MyMinfin.