Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Attesten voor kinderopvang in 2022 - rijksregisternummer

Datum:

Als u of uw instelling kinderopvangactiviteiten organiseert die recht geven op een belastingvermindering, moet u de ouders een attest bezorgen en de gegevens meedelen aan de FOD Financiën.

In principe is het verplicht om het rijksregisternummer te vermelden van het kind en van de ouder die de opvangkosten heeft betaald. Voor kinderopvang die plaatsvond in 2022, aanvaarden we de attesten en de gegevens evenwel ook zonder die rijksregisternummers. We zijn ons er immers van bewust dat het invoeren van procedures voor het verkrijgen van het rijksregisternummer enige tijd in beslag kan nemen.

Om identificatieproblemen te vermijden, blijven de andere gegevens wel verplicht, met name de geboortedatum van het kind.