Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belastingvermindering bij kwijtschelding huur

Datum:

Als verhuurder, hebt u huurders:

 • die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen
 • en gedurende minstens één dag tijdens iedere maand waarvoor op de vermindering aanspraak wordt gemaakt?

Als u de huur kwijtscheldt aan die huurders voor de maanden juni, juli, augustus of september 2021, hebt u recht op een belastingvermindering van 30 % voor de kwijtgescholden huur.

In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet.
 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Per huurovereenkomst kan maximaal 5.000 euro per maand in aanmerking komen voor de belastingvermindering en per verhuurder maximaal 45.000 euro.
 • De verhuurder moet de huurgelden definitief en vrijwillig kwijtschelden.
 • De huurder moet een zelfstandige zijn die:
  • ofwel zelfstandig een beroepsactiviteit in hoofdberoep uitoefent,
  • ofwel als kleine vennootschap of kleine vereniging kan worden aangemerkt conform de geldende wetgeving.
 • De kwijtschelding moet vastgelegd zijn in een schriftelijke overeenkomst die is afgesloten tussen de huurder en de verhuurder.
   

Wat moet u als verhuurder ondernemen?

 1. Stel een schriftelijke overeenkomst voor de kwijtschelding van de huur op.  Maak daarvoor gebruik van deze modelovereenkomst (PDF, 237.88 KB). Op die manier kunt u eenvoudig nagaan of aan de voorwaarden voor de belastingvermindering voldaan is. Het gebruik van de modelovereenkomst is facultatief, maar wordt aangeraden omdat de modelovereenkomst alle noodzakelijke informatie bevat. U kunt met uw huurder ook zelf een overeenkomst opstellen, maar weet dat als er onvoldoende informatie instaat uw aanvraag voor een belastingvermindering mogelijks niet verwerkt kan worden.
 2. Vul de (model)overeenkomst in en onderteken ze, samen met de huurder. Bezorg de schriftelijke overeenkomst ten laatste op 15 november 2021 aan de FOD Financiën. Dat kan zowel elektronisch als per gewone post, naar het adres dat op het formulier vermeld wordt. Hou een kopie van de ingevulde en ondertekende overeenkomst bij voor uw eigen administratie.

Als aan de voorwaarden voldaan is, zult u de belastingvermindering voor het betreffende aanslagjaar kunnen aanvragen in uw aangifte.