Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

België-Frankrijk - Regime Grensarbeiders – Coronavirus (COVID-19)

Datum:

Belgisch-Franse Overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting
Aanvullend Protocol met betrekking tot de grensarbeiders

Ten gevolge van de gezondheidssituatie omtrent het Coronavirus (COVID-19) zullen talrijke Franse grensarbeiders ertoe worden aangespoord om gedurende de komende dagen en weken van thuis uit te werken.

Artikel 7, b, van het aanvullend Protocol met betrekking tot de grensarbeiders bevat een lijst met gevallen - waarin de grensstreek wordt verlaten - die buiten beschouwing blijven voor de toepassing van de zogenaamde 30-dagen regel.

Daar komt onder meer voor in punt (i) het geval van overmacht, buiten de wil van de werkgever en de werknemer.

De Belgische en Franse autoriteiten zijn van oordeel dat de huidige toestand die verband houdt met het Coronavirus voldoet aan alle kenmerken van een geval van overmacht.

Aldus werd beslist dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020, de aanwezigheid van een Franse grensarbeider in zijn woonplaats in Frankrijk (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen. Deze maatregel is tot nader order van toepassing.