Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belgisch-Luxemburgse overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting: uitzonderlijke coronamaatregel in verband met het telewerk van grensarbeiders

Datum:

Door de coronavirusmaatregelen (COVID-19) worden vele grensarbeiders aangespoord om gedurende de komende dagen en weken van thuis uit te werken.

De 24dagen-regel uit de Belgisch-Luxemburgse overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting[1] bepaalt dat grensarbeiders hun activiteit gedurende maximaal 24 dagen buiten hun gebruikelijke werkstaat mogen uitoefenen waarbij ze in die staat belastbaar blijven.

De Belgische en Luxemburgse autoriteiten hebben nu beslist dat, vanaf zaterdag 14 maart 2020, de aanwezigheid van een grensarbeider in zijn woonplaats (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de hierboven vermelde termijn van 24 dagen. Deze maatregel is tot nader order van toepassing.

Een administratieve circulaire uit 2015[2] bepaalt immers een aantal gevallen waarbij geen enkele dag mag worden meegeteld voor het toepassen van de 24dagen-regel. Daarin zit o.m. het ‘geval van overmacht’. De coronaviruscrisis wordt door de autoriteiten als dusdanig beschouwd.

 

[1] Regeling in onderling overleg van 16.03.2015 inzake de toepassing van artikel 15 van de Belgisch-Luxemburgse Overeenkomst

[2] Punt C, 3 van de administratieve circulaire AAFisc. Nr22/2015 (Ci.700.520) dd. 1/6/2015