Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bent u btw-belastingplichtige? Dien dan uw klantenlisting 2018 in voor 31 maart 2019

Datum:

Als u periodieke btw-aangiften indient, moet u in principe de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat(This hyperlink opens a new window).
Uitzondering: als u een machtiging heeft om uw periodieke aangiften op papier in te dienen, mag u uw klantenlisting ook op papier indienen.

Als uw onderneming onderworpen is aan een andere regeling kunt u uw klantenlisting ook via Intervat(This hyperlink opens a new window) indienen maar mag dat ook nog op papier. In dit laatste geval moet u het formulier aanvragen bij uw bevoegde team beheer(This hyperlink opens a new window) en het indienen bij het scanningcentrum.

Als u uw activiteit heeft stopgezet, moet u uw klantenlisting indienen binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als btw-belastingplichtige.
 

Wat moet ik doen als ik geen handelingen heb verricht die op de klantenlisting moeten worden vermeld ?

U bent

Wat doen?

een belastingplichtige die periodieke btw-aangiften moet indienen

  • Kruis in de laatste periodieke btw-aangifte van het kalenderjaar het daartoe voorziene vak in kader VIII aan. In dat geval moet u geen klantenlisting indienen.
  • Opmerking: de administratie zal, bij wijze van tolerantie, ook de in de periodieke btw-aangiften van de eerste drie maanden of van het eerste kwartaal van 2019 aangekruiste vakjes in aanmerking nemen.
  • Of, dien een nihil-listing in.

een belastingplichtige onderworpen aan de landbouwregeling

Dien een nihil-listing in.

een belastingplichtige onderworpen aan de vrijstellingsregeling

U moet niet langer een nihil-listing indienen.

lid van een btw-eenheid die periodieke btw-aangiften moet indienen

een andere belastingplichtige

Informeer schriftelijk uw bevoegde team beheer.