Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw-bepalingen over het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de levering van elektriciteit, aardgas en/of warmte en over de maandelijkse btw-teruggave

Datum:

Update van 11.05.2022: De circulaire 2022/C/48 is gepubliceerd.

Zoals aangekondigd in het actuabericht van 28 februari 2022 heeft de regering het btw-tarief tijdelijk verlaagd naar 6 % voor de levering van elektriciteit in het kader van zogenaamde ‘residentiële’ of ‘niet-professionele’ contracten (zie het nieuwe artikel 1bis, § 1 van het koninklijk besluit nr. 20).

Er werd ook een bijzonder stelsel van maandelijkse teruggave ingevoerd voor belastingplichtigen van wie de economische activiteit bestaat uit de levering van elektriciteit waarvoor het verlaagd btw-tarief van toepassing is. Meer informatie over die tijdelijke bepalingen.

Beide maatregelen werden intussen verlengd tot 30 september 2022.

Van 1 april 2022 tot 30 september 2022 is dat verlaagd btw-tarief ook van toepassing op de levering van aardgas en warmte via warmtenetten in het kader van ‘residentiële contracten’. Het bijzonder stelsel van maandelijkse teruggave werd ook uitgebreid naar belastingplichtigen van wie de economische activiteit bestaat uit de levering van aardgas en warmte via warmtenetten waarvoor het verlaagd btw-tarief van toepassing is (zie het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2022). We zullen die wijzigingen in een volgende circulaire toelichten.