Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bericht aan de schuldenaars van uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid

Datum:

De Minister van Financiën heeft aan  de Koning voorgesteld om de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid te verlagen tot 15 pct. (in plaats van 26,75 pct.) en dit voor de wettelijke uitkeringen die worden betaald of toegekend vanaf 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023. 

Er wordt aan de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing gevraagd om hiermee rekening te houden in afwachting van de bekendmaking van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

Deze tijdelijke verlaging zal ook gelden voor het supplement van 6,10 euro per dag dat ingevolge een wettelijke verplichting verschuldigd is door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid. Hiermee wordt het supplement beoogd dat door een wetsvoorstel dat momenteel nog in behandeling is in de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt opgelegd in het kader van het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven.