Bericht aan de vroegere B-vergunninghouders

Datum:
20 juni 2019

Bij de lancering van de applicatie E705 is er een vergissing geslopen in onze brief van 29 april 2019 met referte 2019/OPS/CC/D3/00148. De link die verwijst naar de website om een medewerker toegang te verlenen tot de applicatie is foutief.
Hierbij vindt u de juiste link.