Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Beschrijving van de verschillende mandaten van de FOD Financiën

Datum:

Er bestaan verschillende types mandaten om in naam van uw klanten zaken te regelen met de FOD Financiën. Elk mandaat geeft toegang tot specifieke documenten en functionaliteiten.

Om u een globaal overzicht te geven, hebben we een algemene beschrijving per type mandaat gepubliceerd, met:

  • de mogelijke ‘mandaatgever-mandataris’ combinaties,
  • de vereiste rollen voor de gevolmachtigde ondernemingen,
  • de functionaliteiten en documenten waartoe het mandaat toegang geeft.

Raadpleeg de lijst van mandaten en hun beschrijvingen