Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Betaling van de bedrijfsvoorheffing: één enkel rekeningnummer eigen aan uw taalkader

Datum:

Vanaf februari 2017 moeten de betalingen van de bedrijfsvoorheffing die niet via een erkend sociaal secretariaat verlopen op een rekeningnummer eigen aan uw taalkader worden betaald. Er zijn dus drie nieuwe rekeningnummers: één voor Nederlandstalige belastingplichtigen, één voor Franstaligen en één voor Duitstaligen:

 • Nederlandstaligen:
  • BE96 6792 0022 7905
  • Team Inning Bedrijfsvoorheffing
  • Zwartzustersvest 24 bus 32, 2800 Mechelen
  • teamBV@minfin.fed.be
    
 • Franstaligen:
  • BE32 6792 0022 7602
  • Team Perception Précompte Professionel
  • Rue des Bourgeois  7/Bloc B, 5000 Namur
  • teamPRP@minfin.fed.be
    
 • Duitstaligen:

Gelieve steeds de overeenkomstige gestructureerde mededeling te gebruiken. U krijgt die bij het indienen van uw aangifte in Finprof.