Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Betalings- en bezwaartermijn met 1 maand verlengd voor alle aanslagbiljetten personenbelasting met datum tussen 15 oktober en 15 december 2021

Datum:

Het is mogelijk dat u uw aanslagbiljet met een datum vanaf 15 oktober enkele weken later per post ontvangt. U vindt uw aanslagbiljet wel al in MyMinfin vanaf de creatiedatum.

Om ervoor te zorgen dat die vertraging geen gevolgen heeft voor u, hebben we de betaaltermijn en de bezwaartermijn met een maand verlengd.

Enkele voorbeelden: 

Datum van het aanslagbiljet Aangepaste uiterste betaaldatum Aangepaste uiterste bezwaardatum
15.10.2021 15.01.2022 19.05.2022
19.11.2021 20.02.2022 23.06.2022

Met het oog op een eerlijke behandeling geldt de verlenging van deze termijn voor alle betrokken aanslagbiljetten, ongeacht of u het op papier of alleen in uw eBox ontvangt.

Terugbetaling

Voor de aanslagbiljetten met een aan de belastingplichtige terug te betalen saldo voeren we de terugbetaling uit binnen de normale termijn van 2 maanden vanaf de datum van het aanslagbiljet.

  • Verwacht u een terugbetaling van belasting eind december of eind januari?
    De terugbetalingsdatum vermeld op uw aanslagbiljet blijft geldig. Als u een wijziging van rekeningnummer wilt doorgeven voor deze terugbetaling, doe dat dan zo snel mogelijk via MyMinfin.

  • Verwacht u een terugbetaling van belasting eind november en hebt u ze nog niet (of niet volledig) ontvangen?
    Het is altijd mogelijk dat uw terugbetaling is ingehouden wegens onbetaalde schulden, een door u toegestane overdracht van schuld ten gunste van een persoonlijke schuldeiser of als gevolg van een bijzondere situatie (zoals een feitelijke scheiding of een overlijden) waardoor wij de terugbetaling niet op tijd hebben kunnen verrichten.

    Om een overzicht te krijgen van de status van uw schulden en terugbetalingen en om te zien of uw terugbetaling is gebruikt om een openstaande schuld te betalen, kunt u: