Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Betalingsdienstaanbieders - Nieuwe verplichtingen voor de grensoverschrijdende betalingen vanaf 1 januari 2024

Datum:

Vanaf 1 januari 2024 zullen er nieuwe Europese voorschriften voor belastingsdienstaanbieders in werking treden om de strijd tegen btw-fraude in het kader van grensoverschrijdende handelstransacties te vereenvoudigen.

De betalingsdienstaanbieders zullen:

  • gedetailleerde registers moeten bijhouden van grensoverschrijdende betalingen uit de lidstaten en de ontvangers van die betalingen.
  • aan de belastingadministraties informatie verstrekken over bepaalde grensoverschrijdende betalingen, zoals bepaald op basis van de plaats waar de betaler en de ontvanger zich bevinden.

De gegevens zullen vervolgens worden doorgegeven aan de Europese databank ‘CESOP’ (centraal elektronisch systeem van betalingsinlichtingen).

Meer informatie over de nieuwe verplichtingen voor betalingsdienstaanbieders.