Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Boetes en belastingverhogingen voor niet ingediende fiscale fiches en aangiften bedrijfsvoorheffing

Datum:

Sinds 2015 voert de FOD Financiën acties om alle schuldenaars van bedrijfsvoorheffing te wijzen op hun fiscale verplichtingen en hen aan te zetten deze na te komen. 

In 2016 gaat het over de volgende acties voor inkomstenjaar 2015:

 • Begin mei 2016
  • Opmaken vergelijking tussen de aangegeven bedrijfsvoorheffing (aangiften 274 behalve die met een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing) en de bedrijfsvoorheffing zoals vermeld op de individuele fiches (opgaven 325)
  • Bij een verschil tussen die 2 bedragen ontvingen overtreders een brief met de vraag het verschil te regulariseren
 • Eind juni 2016
  • Vaststelling of de verschillen al dan niet zijn weggewerkt
 • Midden juli 2016
  • Verzending boeteberichten en berichten van aanslag van ambtswege met de volgende sancties:
   • administratieve boetes (bedragen lopen op van 50 euro voor een eerste overtreding, en van 125 euro tot 1.250 euro voor een volgende overtreding)
   • belastingverhogingen (percentages lopen op van 0% voor een eerste overtreding, en van 10% tot 50% op het niet-aangegeven of niet-betaalde bedrag voor een volgende overtreding)

Met deze acties streeft de FOD Financiën een gelijke behandeling op vlak van de inning van de bedrijfsvoorheffing na, en hoopt ze het aantal overtreders in de toekomst sterk te laten dalen.