Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Brexit – aanpassing van de borgakten

Datum:

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft de banken en verzekeringsmaatschappijen aangeschreven naar aanleiding van de brexit. De borgstellers dienen formaliteiten te vervullen zodat de borgaktes juridisch correct zijn.

Akten “Accijnsbewegingen”

De borgsteller dient geen formaliteit te vervullen. De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie leidt de facto tot de annulering van de verwijzing naar dit land in de akte.

Akten “Uniedouanevervoer”

Met de brexit treedt het Verenigd Koninkrijk toe tot de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (Common Transit Convention). De borgstellers dienen de borgakten in die zin aan te passen. De verwijzing van het Verenigd Koninkrijk bij de landen van de Europese Unie dient geschrapt te worden en de verwijzing kan worden toegevoegd aan de lijst van toegetreden landen tot de Overeenkomst.

Deze wijziging kan worden aangebracht door een enkelvoudige aanvullende akte, of door een globale aanvullende akte vergezeld van een lijst met de namen van de operatoren, de data en de referentienummers van de akten.

Deze aanvullende akten dienen in tweevoud te worden opgestuurd naar de dienst “Borgtochten” van het Departement “Boekhouding”, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel.

Een geldt een overgangsperiode van een jaar voor het vervullen van deze formaliteiten vanaf de datum van toetreding van het Verenigd Koninkrijk als afzonderlijke partij tot de Overeenkomst.

Inlichtingen: da.accounting.guarantees@minfin.fed.be