Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw – Opheffing van de keuze voor rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen uitgesteld tot 1 juni 2016

Datum:

Oorspronkelijke beslissing

Op 20 november 2014 heeft de FOD Financiën de keuzemogelijkheid waarover rechtspersonen beschikken die handelen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar om hun handelingen al dan niet aan de belasting te onderwerpen, opgeheven en beslist om in de toekomst de normale btw-regels toe te passen*.

Uitstel

Om rekening te houden met de talrijke vragen die we ontvingen en met de tijd die de betrokken personen nodig hebben om deze wijzigingen in de praktijk te brengen, heeft de minister beslist om de datum van inwerkingtreding uit te stellen tot 1 juni 2016.

Deze termijn vergemakkelijkt voor de betrokkenen ook de indiening van aanvragen tot vorming van of tot toetreding tot een btw-eenheid als gevolg van de opheffing van de keuzemogelijkheid.

De betrokkenen mogen deze aanvragen indienen voordat de bestuurders-rechtspersoon btw-belastingplichtige worden.

Binnenkort publiceren we een administratieve publicatie die deze wijzigingen verder toelicht.