Btw: aanpassingen voor het pilootproject ‘Cross Border Ruling’ (btw-ruling bij grensoverschrijdende situaties)

Datum:

De ‘Cross Border Ruling’ is een pilootproject opgestart door de Europese Commissie waaraan België deelneemt. Belgische belastingplichtigen die commerciële transacties plannen tussen België en minstens één andere deelnemende lidstaat kunnen een ‘Cross Border Ruling’ aanvragen voor de voorziene handelingen.

Dit pilootproject is verlengd tot 30 september 2022.

Meer informatie over de ‘Cross Border Ruling’