Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw-aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal of het werkelijk gebruik - Tolerantie in 2024

Datum:

Sinds 1 januari 2024 moeten gemengde belastingplichtigen die btw aftrekken op basis van het algemeen verhoudingsgetal, jaarlijks het voorlopig en definitief algemeen verhoudingsgetal meedelen bij de periodieke btw-aangifte over:

 • het eerste kwartaal (ten laatste op 20 april), of
 • één van de eerste drie maanden van het lopende kalenderjaar (ten laatste op 20 februari, 20 maart of 20 april).

Sinds 1 januari 2024 moeten gedeeltelijke belastingplichtigen en gemengde belastingplichtigen die het werkelijk gebruik toepassen, jaarlijks bepaalde gegevens meedelen bij de periodieke btw-aangifte over:

 • het eerste kwartaal (ten laatste op 20 april), of
 • één van de eerste drie maanden van het lopende kalenderjaar (ten laatste op 20 februari, 20 maart of 20 april).

Tolerantie in 2024

In principe dienen de betrokken btw-belastingplichtigen de gevraagde informatie ten laatste 20 april 2024 mee te delen (of 20 juni 2024 voor de gemengde belastingplichtigen die het werkelijk gebruik al toepasten op 31 december 2022).

Die deadlines worden verschoven naar de uiterlijke indieningsdatum van de periodieke btw-aangifte over:

 • het tweede kwartaal 2024 (uiterlijk 20 juli 2024) of
 • juni 2024 (uiterlijk 20 juli 2024).

Door het uitstel dat tijdens de zomervakantie wordt gegeven, wordt de termijn nog verder verlengd tot 9 augustus 2024 (zowel voor maand- als kwartaalaangevers).

De btw-belastingplichtigen die het werkelijk gebruik toepassen moeten volgende gegevens opnemen in de periodieke btw-aangifte:

 • de opdeling, in procenten, van de aangerekende btw op de handelingen:
  • die uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen volledig recht op aftrek verlenen.
  • die uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen geen recht op aftrek verlenen.
  • tegelijkertijd worden gebruikt voor beide types bedrijfsafdelingen.
 • het/de bijzondere verhoudingsgetal(len)

Dit vereist de toewijzing van elke inkomende factuur met btw aan één van die sectoren. Dit jaar kunnen de btw-belastingplichtigen deze gegevens op basis van schattingen opnemen in die eerste aangifte. Zij moeten de definitieve cijfers ten laatste meedelen bij de periodieke btw-aangifte over:

 • het derde kwartaal 2024 (ten laatste op 21 oktober 2024), of
 • november 2024 (ten laatste op 20 december 2024).