Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bent u btw-belastingplichtige? Dien dan uw klantenlisting 2020 in voor 31 maart 2021

Datum:

Als u periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u in principe de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.
Uitzondering: als u een machtiging hebt gekregen om uw periodieke aangiften op papier in te dienen, mag u uw klantenlisting ook op papier indienen.

Als uw onderneming onderworpen is aan een andere regeling kunt u uw klantenlisting indienen via Intervat, maar mag u die ook op papier indienen. In dat laatste geval moet u het formulier aanvragen bij uw bevoegde team beheer en het ingevuld terugsturen naar het scanningscentrum.

Als u uw activiteit hebt stopgezet, moet u uw klantenlisting indienen binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als btw-belastingplichtige.

Wat moet ik doen als ik geen handelingen heb verricht die op de klantenlisting moeten worden vermeld?
 

U bent Wat moet u doen?
een belastingplichtige die periodieke btw-aangiften moet indienen
  • Kruis in de laatste periodieke btw-aangifte van het kalenderjaar het daartoe voorziene vak aan. In dat geval moet u geen klantenlisting indienen.
  • Opmerking: de administratie zal, bij wijze van tolerantie, ook de vakjes in aanmerking nemen die zijn aangekruist in de periodieke btw-aangiften van de eerste drie maanden of van het eerste kwartaal van 2021.
  • Of dien een nihil-listing in.
een belastingplichtige onderworpen aan de landbouwregeling Dien een nihil-listing in.
een belastingplichtige onderworpen aan de vrijstellingsregeling U hoeft niet langer een nihil-listing in te dienen.
lid van een btw-eenheid die periodieke btw-aangiften moet indienen

Dien een nihil-listing in.

een andere belastingplichtige Informeer schriftelijk uw bevoegde team beheer.

Hoe een nihil-listing indienen via Intervat?