Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bent u btw-belastingplichtige? Dien dan uw klantenlisting 2022 in voor 31 maart 2023

Datum:

Als u periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.
Uitzondering: als u een machtiging hebt gekregen om uw periodieke aangiften op papier in te dienen, mag u uw klantenlisting ook op papier indienen.

Als uw onderneming onderworpen is aan een andere regeling, kunt u uw klantenlisting indienen via Intervat. Indienen op papier is toegestaan, maar in dat geval moet u het formulier aanvragen bij uw bevoegd kantoor en het ingevuld terugsturen naar het scanningscentrum.

Hoe kunt u gemakkelijk uw klantenlisting via Intervat indienen?

Als u uw activiteit hebt stopgezet, moet u uw klantenlisting indienen binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als btw-belastingplichtige.

U kan de principes voor de indiening van een klantenlisting bij toetreding, uittreding, stopzetting van uw activiteiten als lid van een btw-eenheid of bij stopzetting of wijziging van activiteiten van de btw-eenheid vanaf nu terugvinden in de FAQ Jaarlijkse klantenlisting.


Wat moet ik doen als ik geen handelingen heb verricht die op de klantenlisting moeten worden vermeld?

U bent Wat moet u doen?
een belastingplichtige die periodieke btw-aangiften moet indienen
  • Kruis in de laatste periodieke btw-aangifte van het kalenderjaar het daartoe voorziene vak aan. In dat geval moet u geen klantenlisting indienen.
  • Opmerking: de FOD Financiën zal, bij wijze van tolerantie, ook de vakjes in aanmerking nemen die zijn aangekruist in de periodieke btw-aangiften van de eerste drie maanden of van het eerste kwartaal van 2023.
  • Of dien een nihil-listing in.
een belastingplichtige onderworpen aan de landbouwregeling Dien een nihil-listing in.
een belastingplichtige onderworpen aan de vrijstellingsregeling U hoeft niet langer een nihil-listing in te dienen.
lid van een btw-eenheid die periodieke btw-aangiften moet indienen

Dien een nihil-listing in.

een andere belastingplichtige Informeer schriftelijk uw bevoegd kantoor.

Hoe een nihil-listing indienen via Intervat?