Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bent u btw-belastingplichtige? Dien dan uw klantenlisting 2023 in voor 31 maart 2024

Datum:

Als u periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.
Uitzondering: Als u een machtiging hebt gekregen om uw periodieke aangiften op papier in te dienen, mag u uw klantenlisting ook op papier indienen.

Als uw onderneming onderworpen is aan een andere regeling, kunt u uw klantenlisting indienen via Intervat. Indienen op papier is toegestaan, maar in dat geval moet u het formulier aanvragen bij uw bevoegd kantoor en het ingevuld terugsturen naar het scanningscentrum.

Hoe kunt u gemakkelijk uw klantenlisting via Intervat indienen?

Als u uw activiteit hebt stopgezet, moet u uw klantenlisting indienen binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als btw-belastingplichtige. Opgelet! Als u uw activiteit in 2024 hebt stopgezet, kunt u geen nihil-listing indienen door het daartoe voorziene vak in de periodieke aangifte aan te kruisen.

Er gelden specifieke regels voor de indiening van een klantenlisting bij toetreding, uittreding of na de stopzetting van activiteiten als lid van een btw-eenheid of bij stopzetting of wijziging van activiteiten van de btw-eenheid.
 
Wat moet ik doen als ik geen handelingen heb verricht die op de klantenlisting moeten worden vermeld?

U bent Wat moet u doen?

een belastingplichtige die periodieke btw-aangiften moet indienen

  • Kruis in de laatste periodieke btw-aangifte van het kalenderjaar het daartoe voorziene vak aan. In dat geval moet u geen klantenlisting indienen.
  • Opmerking: De FOD Financiën neemt, bij wijze van tolerantie, ook de vakjes in aanmerking die zijn aangekruist in de periodieke btw-aangiften van de eerste drie maanden of van het eerste kwartaal van 2024.
  • Of dien een nihil-listing in.

een belastingplichtige onderworpen aan de landbouwregeling

Dien een nihil-listing in.

een belastingplichtige onderworpen aan de vrijstellingsregeling

U moet niet langer een nihil-listing indienen.

lid van een btw-eenheid die periodieke btw-aangiften moet indienen

Dien een nihil-listing in.

een andere belastingplichtige

Informeer schriftelijk uw bevoegd kantoor.

Hoe een nihil-listing indienen via Intervat?