Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw-bouwaangifte vanaf 20.08.2018 vervangen door nieuwe procedure

Datum:

Door een recente wetswijziging1 verdwijnt de traditionele btw-bouwaangifte die u als bouwheer moet indienen als u bouwt of verbouwt. Die moest u binnen de drie maanden na betekening van het kadastraal inkomen indienen. Vanaf 20 augustus 2018 moet u als eigenaar binnen diezelfde drie maanden specifieke inlichtingen over het pas opgericht gebouw verstrekken via een nieuw formulier. Dit is een administratieve vereenvoudiging voor bouwheren en voor de FOD Financiën.

Voor btw-bouwaangiften met einde indieningstermijn vanaf 20.08.2018

Als de uiterste indieningstermijn (van 3 maanden na de betekening van het kadastraal inkomen) voor uw btw-bouwaangifte nog niet verlopen is op 20 augustus 2018 en u de aangifte nog niet ingediend heeft, moet u dat ook niet meer doen. Vanaf 20 augustus 2018 wordt ze vervangen door de verplichting de specifieke inlichtingen mede te delen die de nieuwe wet oplegt.

Voorlopig moet u nog niets doen

Het model van het in te dienen formulier en de indieningsmodaliteiten zullen nog worden vastgelegd in een uitvoeringsbesluit. In afwachting moet u geen bouwaangifte indienen noch inlichtingen verstrekken.

Wij bezorgen u het nieuwe formulier

Zodra het uitvoeringsbesluit en de nieuwe formulieren beschikbaar zijn zal de FOD Financiën zelf een bericht en een model van formulier sturen aan alle bouwheren die deze inlichtingen moeten verstrekken. U krijgt vanaf dat moment opnieuw 3 maanden om het formulier ingevuld terug te bezorgen.

Controle wijzigt niet

De wetswijziging verandert niets aan de bewijsmiddelen of de controle van de bouwwaarde inzake btw. De werkwijze die tot nu toe van toepassing was, blijft onverminderd gehandhaafd. In tegenstelling tot voorheen zullen we echter alleen verdere vragen stellen en verantwoordingstukken opvragen voor die bouwprojecten waarvoor op grond van de verstrekte inlichtingen en andere informatie in ons bezit een nader onderzoek nodig blijkt. De overige bouwheren zullen na indiening van het formulier met de specifieke inlichtingen geen enkele verplichting meer hebben, behalve het bewaren van de plannen en facturen over hun afgewerkt bouwproject.


1 Wet van 30.07.2018, art. 13, BS dd. 10.08.2018 ter invoering van het nieuwe art. 64, § 4, 3e en 4e lid Btw-wetboek