Btw – de papieren periodieke aangiften die niet verwerkt konden worden in juli en augustus zijn nu opgenomen in de btw-rekening-courant

Datum:

Door een technisch probleem hebben we tussen 17 juli en 22 augustus 2019 de periodieke btw-aangiften (625) die op papier toekwamen, niet kunnen verwerken. Die aangiften verschenen dus ook niet in de btw-rekening-courant van de betrokken btw-plichtigen.

Dat probleem is nu opgelost. Deze aangiften zijn nu wel opgenomen in de btw-rekening-courant.

We zullen alles in het werk stellen opdat de betrokken btw-plichtigen hiervan verder geen nadelige gevolgen zullen ondervinden. 

Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.