Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw - Elektronisch kans- en geldspelen

Datum:

Sinds 1 juli 2016 worden elektronisch verrichte kans- en geldspelen belast in de btw.

Het Grondwettelijk Hof heeft echter een arrest uitgevaardigd dat voormelde bepalingen vernietigt. Het arrest gaat in vanaf de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij zijn ervan op de hoogte gebracht dat men zoekt naar alternatieven om de gevolgen van dit arrest te verhelpen.

Het Hof heeft evenwel beslist om de gevolgen van de vernietigde bepalingen te behouden tot de datum van die publicatie. Hieruit volgt dat elektronisch verrichte kans- en geldspelen, ander dan loterijen, belast blijven tot de dag voorafgaand aan die publicatie.

Vanaf de dag van publicatie zullen elektronisch verrichte kans- en geldspelen opnieuw vrijgesteld zijn.

We zullen binnenkort op Fisconetplus.be een nieuwe circulaire publiceren die de gevolgen van dit arrest toelicht.

Referenties