Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw-heffing op het verstrekken van gemeubeld logies - belangrijke wijziging vanaf 1 juli 2022

Datum:

Vanaf 1 juli 2022 wijzigt de draagwijdte van de btw-heffing over het verstrekken van gemeubeld logies en eventuele bijkomende diensten.

De verhuur van onroerende goederen uit hun aard (zoals een woning, een appartement of een studio) is in principe vrijgesteld van btw.

Op dit principe bestaan een aantal uitzonderingen zoals het aanbieden van gemeubeld logies in hotels, motels en inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verschaft.

De criteria om, in het geval van het verstrekken van gemeubeld logies , het onderscheid te maken tussen een vrijgestelde of een belaste dienst omvatten:

  • een nieuw kwantitatief criterium voor een duur van de dienst van minder dan drie maanden
  • gewijzigde kwalitatieve criteria die verwijzen naar de zogenaamde ’samenhangende diensten’ gewoonlijk verstrekt door hotels en motels, die zijn vereist voor inrichtingen met een soortgelijke functie waar gewoonlijk aan betalende gasten onderdak wordt verleend voor een periode van minder dan drie maanden.

 Meer informatie over deze wijziging in een eerste praktische toelichting (PDF, 286.98 KB)