Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw - Registratiemodule van One Stop Shop (OSS) beschikbaar

Datum:

De registratiemodule van het éénloketsysteem One Stop Shop (OSS) is nu beschikbaar.

Daarmee kunnen btw-plichtigen vanaf 1 juli 2021 de nieuwe btw-regelingen OSS toepassen.

Via deze module kunt u uw onderneming registreren als ze:

  • telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten levert aan niet btw-plichtigen die in een lidstaat zijn gevestigd (verrichtingen momenteel aangegeven in MOSS),
  • andere B2C-diensten levert,
  • intracommunautaire afstandsverkopen van goederen verricht,
  • bepaalde binnenlandse leveringen van goederen verricht,
  • afstandsverkopen doet van uit derde landen ingevoerde goederen, waarvan de intrinsieke waarde maximaal 150 euro bedraagt.

U moet zich aanmelden bij Intervat om u te registreren in OSS (EU e-commerce).

Meer informatie over de btw-hervorming voor e-commerce en OSS

Meer informatie over de registratie in OSS