Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw - Wijzigingen voor de rekeninguittreksels

Datum:
Update 01.02.2024: Vanaf februari 2024 ontvangen alle btw-belastingplichtigen opnieuw btw-rekeninguittreksels.

Als belastingplichtige kunt u te allen tijde het huidige saldo van uw rekening-courant raadplegen via MyMinfin > Mijn professionele toepassingen > Btw rekening courant.

Vanaf mei 2023 ontvangt u alleen een btw-rekeninguittreksel in MyMinfin als:

  • uw rekening-courant een boete voor laattijdige indiening van een aangifte vermeldt, en/of
  • een btw-aangifte ontbreekt, en/of
  • uw rekening-courant een verschuldigd saldo heeft.

Valt uw dossier onder de bevoegdheid van het Centrum Specifieke Materies? Dan verandert er niets en blijft u uw rekeninguittreksel ontvangen in MyMinfin.

Bent u een belastingplichtige met een adres in het buitenland? Als uw rekeninguittreksel online beschikbaar is, ontvangt u het ook per post.

Meer informatie over de toegang tot de btw-rekening-courant via MyMinfin