BTW - Uitbreiding toepassingsgebied btw bij esthetische ingrepen

Datum:

Esthetische ingrepen zijn onder bepaalde voorwaarden aan de btw onderworpen. Het gaat om de volgende behandelingen:

  • behandelingen, uitgevoerd door een onafhankelijke arts zonder onderneming, in een eenmanszaak of in een professioneel bedrijf met of zonder rechtspersoonlijkheid
  • medische zorgen en alle diensten die nauw verband houden met een dergelijke behandeling in een erkend ziekenhuis, polikliniek, privéziekenhuis of kabinet

Na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof kunnen sinds 1 oktober 2019 ook de volgende handelingen onderworpen zijn aan btw:

  • esthetische behandelingen, uitgevoerd door tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen, zorgverleners, organisaties van deze beroepsbeoefenaars en medische hulpverleners
  • medische zorg, diensten en leveringen van goederen die nauw verband houden met dergelijke behandelingen en die buiten ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, ziekenhuizen en apotheken worden verstrekt

Deze nieuwe regels zullen van toepassing zijn van zodra de wettelijke bepalingen worden aangepast.

Meer informatie