Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aftrek van de geheven btw op uitgaven inzake voertuigen voor gemengd gebruik (beroep en privé): aanpassing van de semi-forfaitaire berekeningsmethode voor 2020

Datum:

In het algemeen: drie berekeningsmethoden

Om het beroepsgebruik te bepalen van de voertuigen bedoeld in artikel 45, § 2, eerste lid, van het Btw-Wetboek (en bijgevolg de omvang van het recht op aftrek van de btw op de uitgaven met betrekking tot die voertuigen), bestaan er drie berekeningsmethoden:

  • Methode 1: de btw-plichtige houdt een dagelijkse rittenadministratie bij.
  • Methode 2 'semi-forfaitair': het beroepsgebruik wordt berekend op basis van een specifieke formule die door de FOD Financiën werd uitgewerkt, waarbij het % privégebruik = ((afstand woon-werk x 2 x 200 + 6.000) / totale afstand) x 100. Het % beroepsgebruik is dan gelijk aan 100 % - het % privégebruik.
  • Methode 3 'forfaitair': het beroepsgebruik wordt forfaitair vastgesteld op 35 %.

Aanpassing voor kalenderjaar 2020

Door de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door de lockdown en het telewerk wordt de formule in de 'semi-forfaitaire' berekeningsmethode 2 scheefgetrokken.

Daarom staat minister van Financiën Vincent Van Peteghem de btw-plichtigen die gewoonlijk de berekeningsmethode 2 gebruiken, toe om hun recht op aftrek uit te oefenen via het algemene forfait van 35 % (= methode 3 'forfaitair').

De betreffende btw-plichtigen mogen, als ze dat wensen, de 'semi-forfaitaire' methode 2 en de 'forfaitaire' methode 3 combineren, ondanks dat hierop een verbod staat.

De andere toepassingsvoorwaarden voor de methoden 2 en 3 blijven behouden.

Die maatregelen gelden alleen voor kalenderjaar 2020.

Vanaf kalenderjaar 2021

Vanaf kalenderjaar 2021 kunnen de betreffende btw-plichtigen opnieuw de 'semi-forfaitaire' methode 2 gebruiken. Ze hoeven dus geen rekening te houden met de verplichting om gedurende minstens vier kalenderjaren gebruik te maken van het algemene forfait van 35 %.

Referenties