Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw-verlaging voor elektriciteit, aardgas en warmte

Datum:

28.06.2023 - Update: toevoeging van de nieuwe circulaire 2023/C/64

Voor de huishoudens

Tot en met 30 juni 2023 kunnen huishoudens het verlaagde btw-tarief van 6 % genieten voor:

  • elektriciteit
  • aardgas voor verwarming
  • warmte via warmtenetten.

Als u aan de voorwaarden voldoet, zal uw energieleverancier het verlaagd btw-tarief van 6 % automatisch toepassen op uw tussentijdse factuur en op uw eindafrekening van uw verbruik.

Het btw-tarief zal vanaf 1 juli 2023 permanent 6 % bedragen.

Binnenkort zullen we een circulaire publiceren over de permanente regeling die van toepassing zal zijn vanaf 1 juli 2023. Voor elke energiebron zullen we het geldende btw-tarief specificeren afhankelijk van het gebruik of het soort contract dat met de energieleverancier is afgesloten.
 

Voor zakelijke gebruikers

Sinds 1 augustus 2022 kunnen zakelijke gebruikers het verlaagde btw-tarief van 6 % ook genieten voor:

  • aardgas voor verwarming
  • warmte via warmtenetten.

Deze maatregel loopt af op 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 geldt voor zakelijke gebruikers opnieuw het normale tarief van 21 %.
 

Meer informatie