Btw-verzamelaangiften in te dienen tegen 31 januari 2019

Datum:
09 januari 2019
Bericht aan de curatoren: op 31 januari 2019 verstrijkt de indieningstermijn voor de btw-verzamelaangiften. U kunt deze eenvoudig op elektronische wijze indienen via Intervat.  
 
Het is ook nog steeds mogelijk om een verzamelaangifte op papier in te dienen. Neem in dat geval contact op met het belastingkantoor dat bevoegd is voor de failliete belastingplichtige om een blanco aangifteformulier te vragen. 
 
Meer informatie in de FAQ.