Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw - vrijstellingsregeling: Verhoging van de drempel tot 25.000 euro vanaf 1 januari 2016

Datum:

Nieuwe drempel

De Europese Raad dient binnenkort aan België de machtiging te verlenen om vanaf 1 januari 2016 de drempel van de vrijstellingsregeling van belasting inzake btw te verhogen van 15.000 euro naar 25.000 euro.

In afwachting van de goedkeuring van de Raad en de publicatie van de nieuwe regeling in het Belgisch Staatsblad, vindt u reeds de nieuwe toepassingsvoorwaarden van deze regeling in de FAQ .

Verzoek om over te gaan naar de vrijstellingsregeling van belasting op 1 januari 2016

Indien u wenst te genieten van de vrijstellingsregeling van belasting en op voorwaarde dat uw onderneming:

  • in de loop van 2015 een omzetcijfer heeft gerealiseerd dat 15.000 euro (exclusief btw) niet overschrijdt of
  • in de loop van 2015 een omzetcijfer heeft gerealiseerd hoger dan 15.000 euro (exclusief btw) maar niet hoger dan 25.000 euro (exclusief btw)

en voor zover uw onderneming

vul dan dit  formulier  (PDF, 44.03 KB)in stuur het op naar uw btw-controlekantoor tegen uiterlijk 15 december 2015.