Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

(Kleine) caféhouders: forfaitaire grondslagen van aanslag inzake btw en indiening van de aangifte voor het tweede kwartaal van 2022

Datum:

De Raad van State heeft de forfaitaire regeling inzake btw voor de (kleine) caféhouders voor het jaar 2020 (F-2020/4-24) vernietigd omdat de vormvoorwaarden niet gerespecteerd waren (arrest nr. 251.520 van 17 september 2021). De Raad heeft op 30 juni 2022 de forfaitaire regeling inzake btw voor de (kleine) caféhouders voor het jaar 2021 om dezelfde redenen vernietigd (arrest nr. 254.168 van 30 juni 2022 nog niet gepubliceerd).   

Om aan deze twee arresten van de Raad van State te voldoen en de forfaitaire btw-regeling voor de (kleine) caféhouders een wettelijke basis te geven, is een nieuw koninklijk besluit (nr. 2bis) genomen. Dit koninklijk besluit is van toepassing op de forfaitaire grondslagen van aanslag voor (kleine) caféhouders voor de jaren 2020, 2021 en 2022. 

Hebt u gekozen voor die forfaitaire regeling? Ondanks de vernietiging door de Raad van State, verliest u ze niet en hoeft u niet te veranderen van btw-regeling. 

U kunt de btw-aangifte voor het tweede kwartaal van 2022 invullen op basis van dezelfde forfaitaire grondslagen die u hebt gebruikt om uw aangifte voor het eerste kwartaal van 2022 in te vullen. Deze zijn ook opgenomen in het nieuwe koninklijke besluit. 

Ter herinnering: zoals aangekondigd in het actuabericht van 14 januari 2022, kunnen belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de normale btw-regeling of aan de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen sinds 1 januari 2022 er niet meer voor kiezen om forfaitaire grondslagen te gebruiken. Daarnaast kunnen ook belastingplichtigen die hun economische activiteit beginnen sinds 1 januari 2022 geen forfaitaire grondslagen meer toepassen.