Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Forfait caféhouders en kleine caféhouders (F04-F24) - btw-aangifte eerste kwartaal 2023

Datum:

Gelet op de naderende datum voor het indienen van de periodieke btw-aangifte voor het eerste kwartaal 2023 en in afwachting van de publicatie van een koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 2bis tot vaststelling van de forfaitaire grondslagen van aanslag inzake de belasting over de toegevoegde waarde voor caféhouders en kleine caféhouders, kunnen de belastingplichtigen onderworpen aan de forfaitaire regeling voor caféhouders en kleine caféhouders hun periodieke btw-aangifte van het eerste kwartaal 2023 indienen:

  • ofwel door reeds de coëfficiënten en cijfers te gebruiken van de voorlopige forfaitaire grondslagen van aanslag voor de berekening van de in 2023 te betalen btw (de aan de forfaitaire grondslagen van aanslag van toepassing in 2022 aan te brengen wijzigingen worden hierna vermeld),
  • ofwel door te kiezen om de wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 2bis af te wachten en hun periodieke btw-aangifte in te dienen op basis van de forfaitaire grondslagen van aanslag van toepassing voor het vierde kwartaal 2022. In dat geval zullen latere regularisaties noodzakelijk zijn.

Impact van de voorlopige forfaitaire grondslagen van aanslag 2023 op het berekeningblad voor de caféhouders

Rubriek I, B, c, verliezen vatbier

Het aangenomen verlies op elk bier in vaten bedraagt 7,5 % (in liters) van de hoeveelheid bier in vaten aangekocht gedurende een trimester.

Impact van de voorlopige forfaitaire grondslagen van aanslag 2023 op het berekeningblad voor de kleine caféhouders

  • Bier in vaten: inkoopprijs x 2,64
  • Bier in flessen en andere koude en warme dranken: inkoopprijs x 3,28