Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Forfait caféhouders en kleine caféhouders - btw-aangifte eerste kwartaal 2024

Datum:

De caféhouders en kleine caféhouders (F04 – F24) die het btw-forfait toepassen, moeten voor de berekening van de btw gebruik maken van coëfficiënten en cijfers die zijn opgenomen in het koninklijk besluit nr. 2bis van 15 mei 2022, gewijzigd met ingang van 1 januari 2023 door het koninklijk besluit van 17 december 2023.

De nieuwe coëfficiënten en cijfers werden al aangekondigd in het bericht van 30 maart 2023.

Daarom moet de aangifte van het eerste kwartaal van 2024 (in te dienen uiterlijk 22 april 2024) van caféhouders en kleine caféhouders die het btw-forfait toepassen:

  • rekening houden met de nieuwe coëfficiënten  en cijfers van de forfaitaire grondslagen van aanslag,
  • als nodig,  de regularisatie van de verschuldigde btw van 1 of meerdere vorige kwartalen bevatten (voor de aangiften van het eerste tot en met het vierde kwartaal van 2023 waarin de oude coëfficiënten nog werden toegepast).