Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

(Kleine) caféhouders: forfaitaire grondslagen van aanslag inzake btw en indiening van de aangifte voor het eerste kwartaal 2022

Datum:

De Raad van State heeft de forfaitaire regeling inzake btw voor de (kleine) caféhouders voor het jaar 2020 (F-2020/4-24) vernietigd omdat de vormvoorwaarden niet gerespecteerd waren (zie het arrest nr. 251.520 van 17 september 2021).

Hebt u geopteerd voor die forfaitaire regeling? Ondanks de vernietiging door de Raad van State verliest u die regeling niet en hoeft u niet te veranderen van btw-regeling. Een ministerieel besluit is momenteel in voorbereiding om de vormvoorwaarden te herstellen. We houden u op de hoogte van de publicatie van dat besluit.

Hoe moet u de btw-aangifte voor het eerste kwartaal 2022 invullen? U kunt die invullen op basis van de forfaitaire grondslagen die van toepassing waren in het vierde kwartaal 2021.

Ter herinnering: zoals aangekondigd in het actuabericht van 14 januari 2022, kunnen belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de normale btw-regeling of aan de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen sinds 1 januari 2022 niet meer opteren om forfaitaire grondslagen te gebruiken. Daarnaast kunnen ook belastingplichtigen die hun economische activiteit beginnen geen forfaitaire grondslagen meer toepassen sinds 1 januari 2022.