Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

CBAM: overgangsbepalingen vanaf 1 oktober 2023

Datum:

Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit voor de hele economie te bereiken, heeft de Europese Unie een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens ingesteld (hierna aangeduid met het Engelse acroniem CBAMCarbon Border Adjustment Mechanism).

Het CBAM is een antwoord op het risico van koolstoflekkage als gevolg van de invoering van geharmoniseerde prijzen voor broeikasgasemissies in de Europese Unie, die in eerdere verordeningen is vastgesteld.

Voor meer informatie, neem dan een kijkje op "CBAM".