Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Centra ‘Particulieren’, ‘Kleine en Middelgrote Ondernemingen’ en ‘Grote Ondernemingen’ nu helemaal operationeel

Datum:

Binnen de FOD Financiën heeft de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) zijn diensten hervormd. De AAFisc is vanaf 1 juli 2016 een doelgroepgerichte in plaats van een materiegerichte organisatie. De 3 administraties Particulieren, Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Grote Ondernemingen zijn nu volledig operationeel nadat de afdelingen beheer en dienstverlening werden opgericht.

Dat was de laatste stap van de hervorming na de oprichting van het Nationaal Centrum Opsporingen op 1 januari 2015, van de centra Grote Ondernemingen op 1 juli 2015 en de oprichting van de afdelingen controle en expertise van de Centra ‘Particulieren’ en ‘Kleine en Middelgrote Ondernemingen’, het Polyvalent Centrum Eupen en het Centrum Buitenland op 1 januari 2016.

Vanaf nu zal voor elke belastingplichtige maar 1 kantoor bevoegd zijn voor het beheer van alle types belastingen:

 • Als particulier kunt u terecht bij een team beheer Particulieren.
 • Als zelfstandige of KMO kunt uw voor uw personenbelasting of vennootschapsbelasting en btw bij hetzelfde kantoor terecht.
 • Voor de grote ondernemingen is er één centraal contactpunt met de afdeling sectorcoördinatie.

In welke dienst wordt uw dossier beheerd?

Centra Particulieren

De 13 Centra ‘Particulieren’ behandelen de dossiers personenbelasting van burgers die inwoner zijn van België. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • loontrekkenden
 • gepensioneerden
 • bedrijfsleiders
 • natuurlijke personen die een ondernemingsnummer hebben zonder actieve btw- of rsz-werkgever-hoedanigheid
 • natuurlijke personen die een ondernemingsnummer hebben en een actieve rsz-werkgever-hoedanigheid enkel voor huispersoneel (activiteitscode NACEBEL 97000 ‘Huispersoneel’)

*Als uw partner waarmee u samen belast wordt een zelfstandige is met een actieve btw- of rsz-hoedanigheid, dan valt u beide onder het centrum Kleine en Middelgrote Ondernemingen, ook al voldoet u zelf wel aan de criteria voor Particulieren.

Centra Kleine en Middelgrote Ondernemingen

De 14 Centra ‘Kleine en Middelgrote Ondernemingen’ behandelen de dossiers van:

 • natuurlijke personen die een ondernemingsnummer hebben met een actieve btw- of rsz-werkgever-hoedanigheid (behalve activiteitscode NACEBEL 97000 ‘Huispersoneel’)
 • rechtspersonen (behalve als zij voldoen aan de criteria van GO)
 • verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (behalve als zij voldoen aan de criteria van GO)
 • btw-eenheden die geen grote ondernemingen zijn

Centra Grote Ondernemingen

De 8 Centra ‘Grote Ondernemingen’ behandelen de dossiers van ondernemingen die als een grote onderneming beschouwd worden op basis van een aantal criteria over:

 • de omvang van de vennootschap of rechtspersoon
 • specifieke activiteitensectoren
 • groepen van ondernemingen

Meer details vindt u in de lijst met criteria voor de doelgroepbepaling.

Contactgegevens van uw belastingkantoor

De contactgegevens van uw nieuw belastingkantoor vindt u in de kantorengids.