Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Communicatie “Van vergunning domiciliëring naar vergunning EiDR”

Datum:

Tegen 1 mei 2019 dient de Douane alle douanevergunningen te herbeoordelen volgens de bepalingen van de UCC (zie ook artikel 250 en 251 van de UCC DA). Met de herbeoordeling zal de Douane onderzoeken of de economische operatoren voldoen aan deze nieuwe bepalingen om hun vergunning te kunnen behouden.

Voor de houders van vergunningen domiciliëring invoer vrij verkeer is er volgende wijziging:

  • De Douane gaat na of de vergunning voldoet aan de voorwaarden vermeld in lid 1 en 2 van artikel 182 van de UCC (vergunning EiDR). Wenst de economische operator daarbovenop te genieten van een ontheffing van de verplichting om de goederen aan te brengen bij de douane (vrijstelling van kennisgeving), dan dient die ook te voldoen aan lid 3 van artikel 182 van de UCC, waaronder het hebben van een AEOC-vergunning en een geïntegreerde boekhouding.

    Doordat de voorwaarden van die ontheffing (vrijstelling van kennisgeving) strenger geworden zijn, zullen vergunninghouders na de herbeoordeling wel een kennisgeving moeten doen vooraleer de goederen onder een douaneregeling gebracht kunnen worden.

    Heeft de vergunninghouder toestemming tot globalisatie, dan dient hij die kennisgeving momenteel te doen met een e-mail. Zonder de mogelijkheid tot globalisatie, dient hij die kennisgeving te doen met een aangifte type Z.

Heeft de vergunninghouder domiciliëring invoer vrije verkeer ook toestemming om globalisatie toe te passen, dan geldt ook volgende wijziging:

  • De economische operator zal de volledige dataset van de zendingen waarop de globalisatieaangifte betrekking heeft op elektronische wijze (XML-berichten) in PLDA moeten insturen. De Douane wenst dit toe te passen vanaf mei 2019. Dit is een streefdatum. De dataset die moet opgestuurd worden is gebaseerd op de gegevenselementen van bijlage B van de UCC DA. Een alternatief voor deze werkwijze is de aangiftes transactioneel insturen.

    Heeft de vergunninghouder toestemming tot globalisatie, dan dient hij die kennisgeving momenteel te doen met een e-mail (zie ook vorig punt).

Voor meer informatie over de herbeoordeling van je vergunning kan je je richten tot je klantencoördinator.

Voor meer informatie over de technische specificaties van de globalisatieaangiftes in PLDA kan je de documentatie raadplegen over de werkgroep Globalisaties van het Nationaal Forum.